Kalkandere Resim

Haberin demi

  • Dolar 7.6372
  • Euro 8.9172
  • GR ALTIN 458.53
  • ÇEYREK 752.27

Çay ve Yaşam konulu Ulusal Foto Yarışması

Çay ve Yaşam konulu Ulusal Foto Yarışması

Çay ve Yaşam konulu Ulusal Foto Yarışması

Kalkandere Kaymakamlığı ve Kalkandere Belediyesi işbirliğinde Çay ve Yaşam konulu Ulusal Foto Maraton Yarışması başlıyor.

     11-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında kayıtların ve fotoğraf çekimlerinin başlayacağı yarışma sonuçları 28 Mayıs 2018'de açıklanacak. Yarışma sonucunda   3.000TL birincilik ödülü, 2.000TL ikincilik ödülü, 1.000TL üçüncülük ödülü, üç kişiye 500TL Mansiyon Ödülü, bir kişiye 500 Özel Ödül ve  30 adet 200TL Sergileme Ödülü  verilecektir.

 

 

 

1 / 7 Kalkandere Kaymakamlığı “Çay ve Yaşam” Foto Maratonu Şartnamesi

1- Foto Maratonun Adı: “Çay ve Yaşam’’

2- Yarışma Organizasyonu: “Çay ve Yaşam” Foto Maratonu, Kalkandere Kaymakamlığı tarafından düzenlenmiştir; yürütücülüğü ise Kalkandere Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

3- Amaç: Kalkandere’nin fotoğraf sanatının görsel gücüyle tanıtımına katkı sağlamak; Kalkandere’de insanın, “Çay”ın, doğanın, eski evlerin ve artık kaybolmak üzere olan zanaatların ve zanaatkârlarının fotoğraflanarak bu fotoğrafların fotoğrafın belgesel yönü ile geleceğe aktarılmasını sağlamak; doğal güzelliklerinin ve kültürel değerlerinin fotoğraf sanatının gereklerini gözeterek belgelemek; Kalkandere’nin sıcakkanlı insanlarıyla farklı şehirlerden Kalkandere’ye gelecek fotoğraf dostlarını buluşturmak, kaynaştırmak ve bu sayede fotoğraf sanatının tanıtılmasına ve geliştirilmesine ve Kalkandere’de fotoğraf sanatına olan ilginin arttırılmasına, fotoğraf sanatı ve fotoğraf sanatçılığı ile ilgili gerekli bilgi ve becerinin kazanılmasına katkıda bulunmak ve foto maraton sonucunda seçilecek fotoğrafların Kalkandere Kaymakamlığı fotoğraf arşivine kazandırmaktır.

4- Yarışma Kategori/Bölümleri: Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

5- Genel Katılım Koşulları:

1- “Çay ve Yaşam” Foto Maratonu 11-12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacaktır.

2- Foto maratona, Seçici Kurul Üyeleri, TFSF Temsilcileri, Düzenleme Kurulu Üyeleri, Yarışma Sekreterleri ve bu kişilerin birinci derece yakınları ile Düzenleme Kurulu’nca organizasyonda görevlendirilecek kişiler ve haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden kişiler katılamazlar. Yarışma bu maddede belirtilen kişiler dışında, tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Son Katılım Tarihi itibariyle 18 yaş ve altı (13.05.2000 ve daha sonra doğumlu) katılımcıların ekteki Veli/Vasi muvafakatname/izin belgesini Yarışma Sekreteryası- İletişim e-posta adresine Son Katılım Tarihi’ne kadar göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.

3- Yarışmaya katılacak fotoğrafların Kalkandere ilçesi sınırları içerisinde, şartnamenin “Foto Maraton Takvimi ve Programı’’ başlıklı bölümünde belirtilen tarihler ve saatler arasında çekilmiş olması gerekmektedir. Kayıt olmadan önce çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. 4- Yarışma katılım ücretsizdir. 5- Her bir katılımcı yarışmaya en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf ile katılabilecektir. 6- Katılımcılar başvuru sırasına göre kabul edilecek olup başvuru sırasında katılımcıya verilecek başvuru numarası o katılımcının rumuzu olacaktır. Örnek; Başvuru No: 052 (Rumuz: 052). Birden fazla rumuzla katılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 7- Kayıt sırasında katılımcılar yanlarında TC Kimlik kartı veya Pasaportlarını bulundurmak zorundadır. 8- Katılımcılar, kayıt sırasında kendilerine verilecek yarışmacı kartlarını foto maraton boyunca üzerlerinde görünür biçimde taşımak zorundadırlar. 2 / 7 9- Fotoğrafların DSLR fotoğraf makineleri ile en az 300 dpi çözünürlükte makinenin markasına göre “RAW + High Jpeg” formatta çekilmesi önerilir. 10- Katılımcılar fotoğraf makinelerinin tarih ve saat ayarlarını güncellemekle sorumludurlar. Katılımcılar kayıttan önce bellek kartlarını boşaltmalıdırlar. Kayıt öncesinde çekilen fotoğraflar yarışmaya dahil edilmeyecektir. Katılımcıların foto maraton süresince kullanacakları hafıza kartlarının marka ve seri numaraları okunabilir olmalıdır. 11- Katılımcılar fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim ettikleri fotoğrafların tamamının kendilerine ait olduğunu ve fotoğraflara dair tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksine davrananlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 12- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafını çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. 13- Yarışmaya başkasının fotoğrafını teslim eden, teslim ettiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu bu anlamda yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan ve/veya kendisine ait fotoğrafı bu amaçla başkasına kullandıran kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 14- Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmak koşuluyla basit müdahaleler kabul edilecektir. Fotoğraf, orijinal yapısı bozulmayacak oranda kadrajlanmış ve fotoğrafın kontrast, aydınlık, renk ayarı ve toz alımı yapılmış olabilir. Bu konularda seçici kurulun kanaati esastır. 15- Birden fazla farklı fotoğrafın montajıyla yaratılan fotoğraflar (kolaj), HDR (High Dynamic Range), drone ve cep telefonlarıyla çekilmiş fotoğraflar ve fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarılmış olduğu fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Panoramik fotoğraflar kabul edilecektir. Bu konularda seçici kurulun kanaati esastır. İnsanlı veya drone vb insansız hava araçlarıyla yapılacak çekimler için alınacak izin ve tüm sorumluluk katılımcıya aittir. 16- Katılımcılar teslim ettikleri fotoğrafların şartnamede belirtilen süreler içerisinde “Çay ve Yaşam” Foto Maratonu’nda çekilmiş olduğunu ve basit müdahaleler dışında müdahale etmediğini kabul etmiş sayılır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlara kural ihlali işlemi uygulanır. 17- Kural ihlali yapan kişilere ‘’TFSF Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’’ (Türkçe: http://www.tfsf.org.tr/tr/indir/yarisma_duzenleme_standartlari_yonergesi.pdf) 13. Maddedeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir. 18- Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesinde olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir. 19- TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. 20- Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. 21- Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir. Bu albümden tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara, TFSF ve üye derneklere, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na ve fotoğraf müzelerine birer adet gönderilecektir. 22- Yarışmacılar, doğal bir ortamda yarıştıkları için her türlü doğal tehlikeye karşı gereken önlemleri bizzat kendileri almak zorundadır. Yarışma sırasında meydana gelebilecek olası her türlü kaza ve zarardan yarışmacılar bizzat kendileri sorumludur. 3 / 7 23- Yarışmacılar doğaya zarar vermeden çekim yapacaklardır. Doğaya zarar veren senaryo, kurgu vb unsurların saptanması halinde yarışmacı yarışma dışı bırakılır. 24- Foto Maraton ve yarışmaya katılım için gelecek olan fotoğrafçılar giderlerini kendileri karşılayacaktır. 25- Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın kodlanmış olarak sunulacaktır. Yarışma sonuçları Kalkandere Kaymakamlığı’nın www.kalkandere.gov.tr/ resmi web sayfası ve sosyal paylaşım hesapları ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sayfası ve sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında duyurulacak; ayrıca ödül ve sergileme kazanan, satın alma uygulanan katılımcılara e-posta ve telefon ile bildirilecektir. 6- Yayın-Telif (Kullanım) Hakları: 1- Katılımcı, ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının Kalkandere Kaymakamlığı’na, yayınlarında isminin kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Kalkandere Kaymakamlığı’na izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Kalkandere Kaymakamlığı’nın ve eser sahibinin olacaktır. 2- Kalkandere Kaymakamlığı bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflar ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Öte yandan eser sahibi, eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Kalkandere Kaymakamlığı’nın hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul etmektedir. 3- Kalkandere Kaymakamlığı, hiçbir koşul altında, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez. 4- Foto maraton sonucunda ödül (derece, mansiyon) alamayan ve sergilenmeye hak kazanamamış fotoğraflardan biri veya birkaç tanesi, Kalkandere Kaymakamlığı tarafından gerek görüldüğü takdirde, fotoğraf sahibine sergileme bedeli kadar (200.- TL) bir satın alma bedelinin ödenmesi kaydı ile satın alınarak Kalkandere Kaymakamlığı fotoğraf arşivine kazandırılacaktır ve bu fotoğraflar için de yukarıda belirtilen hak ve koşullar geçerli olacaktır. 5- Katılımcı tarafından fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim edilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internet ortamında ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir. 6- Ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış fotoğraflar hakkında herhangi bir şekilde oluşabilecek hukuki süreçlerden Kalkandere Kaymakamlığı ve Düzenleme Kurulu sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk tamamen fotoğrafçıya aittir. 7- Ödül alan eserler TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr web sayfasında ve sosyal medya (Facebook, instagram, twitter) hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2018’de yer alacaktır. 8- Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alamayan ve satın alma uygulanmayan fotoğraflar iade edilmeyecek, Kalkandere Kaymakamlığı ve TFSF temsilcisi denetiminde sistemden silinecektir. 9- Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin e-posta ile bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel hesap/IBAN numarasını ve/veya Düzenleme Kurulu’nca istenebilecek belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl 4 / 7 sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. 10- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir. 11- Katılımcılar; “Çay ve Yaşam” Foto Maratonu’na kayıt yaptırmak ve fotoğraflarını teslim etmekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını teslim etmesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur. 7- Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslim: 1- Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının rumuzu ile markalanacaktır (Örnek: 052). 2- Birden fazla fotoğrafla yapılacak başvurularda fotoğrafa sıra numarası ve ad da verilmelidir (Örnek; 052_1_fotoğraf_adı, 052_2_fotoğraf_adı, …). 3- Teslim edilecek fotoğrafların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazır halde teslim edilmelidir. 4- Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcının kimliğine ilişkin isim, logo vb bilgiler bulunmamalıdır. 5- Fotoğraflar taşınır bellek ile elden teslim edilecek olup e-posta ile yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir. 6- Seçici Kurul şartlara uymayan fotoğrafları açıklama yapmadan yarışma dışı bırakabilir. Seçilecek fotoğraflara itirazlar olması halinde Seçici Kurul’un kanaati esastır. 7- Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, kısa kenarı en az 2400 piksel olarak teslim edilmelidir. Teslim edilecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’den küçük, 4 Mb’den büyük olmamalıdır. Fotoğraflar RAW veya JPEG Formatları ile beraber teslim edileceğinden katılımcıların RAW+JPEG çekim yapmaları gerekir. 8- Fotoğraf teslimi 13 Mayıs 2018 günü saat 22.00‘de kesinlikle sona erecektir. 9- Fotoğrafların bilgisayara aktarımında oluşabilecek teknik aksaklıklardan düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır. 8- Diğer Hususlar: 1- Başvurular, Kalkandere Kaymakamlığı’nda kurulacak “Çay ve Yaşam” Foto Maratonu kayıt kabul ve irtibat masasında kabul edilecek olup katılımcılar burada, konaklayacakları yerler ve foto maraton boyunca fotoğraflanabilecek yerler ve yarışma hakkında kabul masası görevlilerinden bilgi alabileceklerdir. 2- Düzenleme Kurulu, etkinlik sırasında elde olmayan nedenlerden dolayı oluşabilecek sorunların ve belirsizliklerin çözümünde gerekli gördüğü durumlarda program akışında revizyonlar yapabilir ve yine elde olmayan nedenlerden kaynaklanabilecek sorunlardan dolayı Foto Maratonun ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, program akışı revizyonları ve erteleme gibi durumlarda uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. 9- Konaklama: 1- Otelde kalmak isteyen katılımcılar konaklama ücretlerini kendileri karşılayacaklardır ve rezervasyonlarını kendileri yapacaklardır. 2- Çadırda veya karavanda konaklama yapacak katılımcılar için ücretsiz kamp alanı tahsis edilecektir. Katılımcılar çadır ve diğer konaklama ekipmanlarını kendileri temin edeceklerdir. 10- Foto Maraton Takvimi ve Programı: • 11 Mayıs 2018 Cuma 08.00 – 18.00 Başvuru Kabul 08.00 – 18.00 Fotoğraf Teslimi 5 / 7 Program; 13.00 – 17.00 İlçe Merkezinde fotoğraf çekimleri, serbest zaman, kişisel geziler. • 12 Mayıs 2018 Cumartesi 08.00 – 18.00 Başvuru Kabul 08.00 – 18.00 Fotoğraf Teslimi Program; 09.00 – 12.00 Kalkandere Kaymakamlığı tarafından tahsis edilecek araçlarla ilçenin doğu yakasındaki köylerde foto safari gezileri. 12.00 – 13.00 Öğle Yemeği (Organizasyonun ikramı) 13.30 – 17.00 Bölgedeki Çay Bahçelerinde fotoğraf çekimi ve Foto safari gezileri. 18.30 – 19.30 Akşam yemeği (Organizasyonun ikramı) 20.00 – 21.00 Konferans salonunda ustalardan fotoğraf sunumları ve söyleşi. • 13 Mayıs 2018 Pazar 08.00 – 11.00 Başvuru Kabul 08.00 – 22.00 Fotoğraf Teslimi Program; 09.00 – 12.00 Kalkandere Kaymakamlığı tarafından tahsis edilecek araçlarla ilçenin güney ve batı yakasındaki köylerde foto safari gezileri. 12.00 – 13.00 Öğle Yemeği (Organizasyonun ikramı) 13.30 – 19.00 Çağlayan Şelalesi’nde, çay bahçelerinde fotoğraf çekimi, foto safari gezileri, ilçe merkezine intikal ve faaliyetin sonlandırılması • Son Fotoğraf Teslimi : 13 Mayıs 2018 Cuma Saat: 22.00’ye kadar. • Jüri Toplantısı ve Değerlendirme : 26 Mayıs 2018 Cumartesi • Sonuç Bildirimi : 28 Mayıs 2018 Pazartesi • Ödül Töreni ve Sergi Açılışı : 19 Haziran 2018 Salı 13.00 Kalkandere Belediyesi Konferans Salonu • 2. Sergi : İsmail Kahraman Kültür Merkezi – RİZE (Tarih daha sonra belirlenecektir) 11- Ödüller/Sergileme-Satın Alma: • Birincilik 3.000.- TL • İkincilik 2.000.- TL • Üçüncülük 1.000.- TL • Mansiyon (3 adet) 500.- TL • Özel Ödül (1 adet) Drone Çekimi 500.- TL • Sergileme (En fazla 30 adet) 200.- TL • Satın Alma (Gerek görüldüğünde, En fazla 10 adet) 200.- TL 12- Seçici Kurul Üyeleri (Ada göre alfabetik sıra ile): • Emin KANBUR Fotoğraf Sanatçısı, Rize Fotoğraf Derneği Kurucu Kurul Başkanı • Murat GENÇ Fotoğraf Sanatçısı, Rize Fotoğraf Derneği • Mustafa Reşat SÜMERKAN Fotoğraf Sanatçısı, Yrd.Doç.Dr. Akademisyen, Foto Forum • Özer KANBUROĞLU (AFIAP) Prof. Dr. Akademisyen • Savaş EKŞİOĞLU Fotoğraf Sanatçısı 6 / 7 Seçici Kurul en az 3 (üç) üye ile toplanabilir. Toplantı günü yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı bir hafta içinde yinelenir. TFSF Temsilcisi: Vedat OSMANOĞLU Düzenleme Kurulu Üyeleri: Sercan YILMAZ (Kalkandere Kaymakamı), Kenan YILDIRIM (Kalkandere Belediye Başkanı), Bekir BÜYÜKGÖZ (İlçe Nüfus Müdür V.), Emre VARDAL (Mühendis) 13- Sekreterya-İletişim: Emre VARDAL İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü / RİZE Tel: 0464 331 41 06 E-posta: emrevardal@hotmail.com Bekir BÜYÜKGÖZ Kalkandere İlçe Nüfus Müdürlüğü / RİZE Tel: 0464 331 23 22 E-posta: bekirbuyukgoz61@gmail.com Yarışmamız; Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF tarafından “TFSF 2018-048” numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır. Eki: 18 yaş ve altı katılımcılar için Veli/Vasi İzin Belgesi örneği (TFSF 2018-048) 7 / 7 Kalkandere Kaymakamlığı “Çay ve Yaşam” Foto Maraton Fotoğraf Yarışması (18 yaş ve altı katılımcılar için) Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatname 18 Yaş ve Altı Katılımcının TC Vatandaşlık No :           Adı Soyadı : Doğum Tarihi/Yeri : Ev Adresi : Telefon : 0 GSM: 0 E-posta Adresi : @ (Öğrenci ise) Okulun Adı: Sınıfı ve No’su : Sıra No Eser Adı Fotoğrafın Çekildiği Yer 1 2 3 4 Eser(ler) ..................................................... tarafından görüntülenmiştir. Şartnamede bulunan tüm maddeleri okudum, kabul ediyorum. Yayınlarınızda isim ve eser adı kullanmak suretiyle kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul eder ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderilen eserim/eserlerim çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb gibi bilumum haklar için Kalkandere Kaymakamlığı’na izin/muvafakatname verdiğimi kabul ederim. Bu izni kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı beyan ederim. Veli/Vasi’nin Adı Soyadı: Tarih: İmza: Notlar: 1- Bu belge 18 yaş ve altı katılımcılar için veli/vasi tarafından doldurularak imzalandıktan sonra taranıp jpg veya pdf olarak ya da fotoğrafı çekilerek kalkandere@rize.gov.tr e-posta adresine en geç 13 Mayıs 2018 Pazar saat 23.00 (TSI)’e kadar gönderilecektir. 2- Onay alınmadan bu fotoğrafçıların gönderdiği fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Kural ihlalinden Kalkandere Kaymakamlığı sorumlu değildir ve katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır, TFSF bilgilendirilir.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
ANKET

Kalkandere Organize Sanayinin açılması ile ilgili çalışmaları yeterli mi?

  • S.Lig
  • 1.Lig
  • 2.Lig Kırmızı
  • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
    Takımlar O G B M Av P
    Takımlar O G B M Av P
NAMAZ VAKİTLERİ
BASINDA BUGÜN
TÜM GAZETELER
yukarı çık